Listrada

Login:
Hasło:

Zasady logowania określa Regulamin użytkowania Platformy Wymiany Informacji Laboratoryjnych LIStrada oraz Umowa na usługę outsourcingu informatycznego. System haseł zabezpieczających spełnia warunki opisane w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.

Strona dla poprawnego działania wymaga włączonej obsługi ciasteczek w przeglądarce użytkownika i interpretowania JavaScriptu. Logowanie na stronę oznacza zgodę na wykorzystanie ciasteczek do przechowywania informacji koniecznych do działania serwisu na urządzeniu użytkownika.